Evropa se suočava sa rizikom od gubitka esencijalnih sirovina zbog trenda gašenja rudarskih projekata

Evropa je u riziku od gubitka esencijalnih sirovina zbog trenda gašenja rudarskih projekata umesto ulaganja u nove, upozorava Wolfgang Niedermark, član izvršnog odbora Federacije nemačkih industrija (BDI). Govoreći na MiningForumu u Berlinu 6. juna, Niedermark je naglasio kritičnu potrebu Evrope da osigura svoj snabdevanje vitalnim resursima. Globalna potražnja i deficiti u snabdevanju Niedermark je istakao…


Evropa je u riziku od gubitka esencijalnih sirovina zbog trenda gašenja rudarskih projekata umesto ulaganja u nove, upozorava Wolfgang Niedermark, član izvršnog odbora Federacije nemačkih industrija (BDI). Govoreći na MiningForumu u Berlinu 6. juna, Niedermark je naglasio kritičnu potrebu Evrope da osigura svoj snabdevanje vitalnim resursima.

Globalna potražnja i deficiti u snabdevanju

Niedermark je istakao rastuću globalnu potražnju za ključnim sirovinama kao što su litijum, nikl i kobalt, koje su esencijalne za tranziciju ka zelenoj energiji. Upozorio je na strukturne deficite u snabdevanju mnogim ključnim metalima potrebnim širom sveta, naglašavajući tešku zavisnost Evrope od drugih regiona za ove resurse. Ova zavisnost ne samo da stavlja Evropu u strateški nepovoljan položaj, već takođe vodi do viših troškova nabavke ovih materijala.

Zavisnost od Kine i potreba za diverzifikacijom

„Naša zavisnost od mnogih mineralnih sirovina iz Kine je veća nego što je bila za sirovu naftu i prirodni gas iz Rusije,“ primetio je Niedermark. Naglasio je značaj diverzifikacije izvora sirovina Evrope kako bi se sprečilo da bilo koja zemlja monopolizuje globalno tržište snabdevanja. „Moramo se zaštititi od mogućnosti da budemo ucjenjivani. I moramo povratiti veću kontrolu nad materijalima koji čine osnovu naše ekonomije i funkcionisanja naših društava. Moramo delovati sami, inače će se delovati prema nama,“ istakao je.

Strateška diverzifikacija i cirkularna ekonomija

Niedermark je pozvao na sveobuhvatnu strategiju diverzifikacije koja uključuje ne samo diversifikaciju uvoza, već i razvoj domaćeg rudarstva i dalju preradu sirovina unutar Evrope. Naglasio je nužnost uspostavljanja cirkularne ekonomije kako bi se reciklirali i ponovo koristili ovi materijali, smanjujući zavisnost od spoljnih izvora i povećavajući materijalnu sigurnost Evrope.

Proaktivnim merama za osiguranje snabdevanja ključnim sirovinama, Evropa može smanjiti svoju ranjivost i osigurati stabilnu osnovu za svoju ekonomiju i društvene funkcije u svetlu rastuće globalne potražnje i geopolitičkih neizvesnosti.

Izvor: miningwatch.news