Projekat Rovina Valley uvršten na listu strateških projekata EU

Kompanija Euro Sun Mining Inc. je preko svoje rumunske podružnice SAMAX Romania S.R.L. zvanično započela proces upisa svog projekta Rovina Valley kao “strateškog projekta”. Prijavljen je Evropskoj komisiji u okviru Evropskog zakona o kritičnim sirovinama. Ovaj korak usledio je nakon sastanka održanog 27. maja 2024. godine sa rumunskim Ministarstvom ekonomije, tokom kojeg je odobrena prijava…


Kompanija Euro Sun Mining Inc. je preko svoje rumunske podružnice SAMAX Romania S.R.L. zvanično započela proces upisa svog projekta Rovina Valley kao “strateškog projekta”. Prijavljen je Evropskoj komisiji u okviru Evropskog zakona o kritičnim sirovinama. Ovaj korak usledio je nakon sastanka održanog 27. maja 2024. godine sa rumunskim Ministarstvom ekonomije, tokom kojeg je odobrena prijava da projekat bude proglašen strateškim. Ova oznaka ima za cilj da unapredi doprinos evropskoj nabavci kritičnih minerala, koji su ključni za ekonomsku i industrijsku stabilnost kontinenta.

Projekat Rovina Valley je značajan zbog toga što poseduje drugi najveći resurs bakra u Evropi. Euro Sun Mining planira da primeni moderne, minimalno disruptivne tehnike rudarenja kako bi izvukao resurse, postavljajući projekat kao ključni doprinos strategiji Evropske unije za obezbeđivanje stabilnog snabdevanja kritičnim sirovinama.

Ova inicijativa dolazi u trenutku kada Rumunija radi na ažuriranju svog rudarskog zakonodavstva kako bi ga uskladila sa Evropskim zakonom o kritičnim sirovinama, koji je osmišljen da ojača pristup EU osnovnim sirovinama neophodnim za različite industrije, uključujući tehnološki i energetski sektor.

Grant Sboros, generalni direktor Euro Sun Mining, izrazio je svoje zadovoljstvo odobrenjem rumunske vlade i istakao strateški značaj projekta Rovina Valley. Naglasio je potencijal projekta da ubrza snabdevanje kritičnim mineralima za Evropu, odražavajući poverenje u usklađenost projekta sa kriterijumima postavljenim od strane Evropskog zakona o kritičnim sirovinama.

Ovaj razvoj događaja označava ključni korak za Euro Sun Mining u usklađivanju sa politikama Evropske unije koje imaju za cilj obezbeđivanje kritičnih mineralnih zaliha i osiguranje održivog razvoja rudarskog sektora unutar Evrope.

Izvor: miningwatch.news