,

Srbija: Naš kalcit jedan od najčisitijih, ima široku primenu

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je danas da mineral kalcit koji se u poslednje vreme našao pod posebnom pažnjom javnosti, kod nas ima čistoću od 99,63 odsto, što ga čini jednim od najčistijih kalcijum karbonata u svetu. Ministarstvo ističe u saopštenju da je njegova primena izuzetno široka, jer se koristi u skoro svim industrijama, od…


Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je danas da mineral kalcit koji se u poslednje vreme našao pod posebnom pažnjom javnosti, kod nas ima čistoću od 99,63 odsto, što ga čini jednim od najčistijih kalcijum karbonata u svetu.

Ministarstvo ističe u saopštenju da je njegova primena izuzetno široka, jer se koristi u skoro svim industrijama, od boje lakova, plastike, papira, pa sve do sirovine za farmaciju, kozmetiku, aditiva za prehranu, u hemijskoj industriji.

Kako je navedeno, ovaj mineral se između ostalog, koristi i u filterima za prečišćavanje vode i odsumporavanje.
Vrednost kalcijum karbonata je, ističu iz ministarstva, srazmerna njegovoj čistoći, tačnije kada nema primese olova, žive, kadmijuma, magnezijuma u velikim količinama, baš kao onaj koji je nađen u Srbiji.

Navode i da se uspešno rade istraživanja mogućnosti primene kalcijuma za proizvodnju baterija budućnosti koje bi mogle da zamene litijumske baterije, te da je vađenje kalcijum karbonata jednostavno, bezbedno i nije štetno po životnu sredinu, zahvaljujući savremenim tehnologijama koje se koriste u postupku.

Kiselost šuma se rešava kalcijum karbonatom, koristi za odsumporavanje u filterima u elektranama na ugalj i fabrikama, a koristi se i u filterima za vodu i za poboljšanje PH vrednosti zemljišta vode u bazenima i kao reagens u laboratorijama, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo napominje da se trenutno za industrije farmacije i kozmetike i prehrambene reagense, sirovina kalcijum karbonata uvozi u Srbiju i region u potpunosti, što otvara prostor za pozicioniranje Srbije kao vodećeg regionalnog izvoznika u budućnosti.

Stav kojim se Ministarstvo rudarstva i energetike u potpunosti rukovodi jeste da moderno rudarstvo i zaštita životne sredine mogu i moraju biti komplementarni procesi, navodi se u saopštenju i dodaje da se takva strategija najbolje može primeniti upravo na kalcitu, čime bi se obezbedilo ne samo puko očuvanje životne sredine, već aktivno učešće u njenoj zaštiti.

Iz ministarstva naglašavaju da će nam naša mineralna bogatstva mnogo značiti u godinama koje dolaze, imajući u vidu da su mineralni resursi ključni i za proces energetske tranzicije, za razvoj novih, ekološki prihvatljivih tehnologija bez kojih nema razvoja obnovljivih izvora energije, skladištenja električne energije i novih tzv. pametnih tehnologija.

U skladu s tim, smatraju da bi naš cilj trebalo da bude ne samo da sačuvamo rudarstvo, već da omogućimo dalji razvoj i modernizaciju, gde je jedna od najbitnijih stvari da stalno podižemo zahteve i kriterijume kad je reč o uticaju na životnu sredinu.

Ministarstvo navodi i da mineralno bogatstvo naše zemlje pripada ne samo sadašnjim, nego i budućim generacijama bog čega je važno da znamo čime raspolažemo i kakav rudarski potencijal imamo, preneo je Tanjug.