Unapređenje saradnje EU i Grenlanda na polju održivog razvoja

Nedavno otvaranje kancelarije Evropske komisije u Nuuku predstavlja značajan korak u dugotrajnom partnerstvu između EU i Grenlanda. Ovaj potez, praćen sa dva sporazuma o saradnji vredna gotovo 94 miliona evra, pokazuje posvećenost EU podršci sektoru obrazovanja i održivom razvoju Grenlanda. Ova saradnja deo je šire inicijative EU za pomoć partnerskim zemljama u prelasku na zelene…


Nedavno otvaranje kancelarije Evropske komisije u Nuuku predstavlja značajan korak u dugotrajnom partnerstvu između EU i Grenlanda. Ovaj potez, praćen sa dva sporazuma o saradnji vredna gotovo 94 miliona evra, pokazuje posvećenost EU podršci sektoru obrazovanja i održivom razvoju Grenlanda.

Ova saradnja deo je šire inicijative EU za pomoć partnerskim zemljama u prelasku na zelene ekonomije. Putem svoje strategije Globalne kapije, EU ima za cilj da podstakne održivi rast širom sveta investiranjem u ekonomski oporavak i jačanjem globalnih lanaca snabdevanja. Dodatno, Grenland igra ključnu ulogu u Arktičkoj strategiji EU, koja priznaje značaj regiona i njegovu ranjivost na klimatske promene.

Dodeljena sredstva će se pretežno fokusirati na programe obrazovanja i zelene ekonomije Grenlanda. Inicijativa u oblasti obrazovanja, podržana sa 71.25 miliona evra, ima za cilj unapređenje veština radne snage, posebno u strukovnom obrazovanju. Dok program zelene ekonomije od 22.5 miliona evra teži razvoju održivih industrija i diversifikaciji lanaca snabdevanja kritičnim sirovinama (CRM) neophodnim za održivi razvoj.

Grenland raspolaže visokim potencijalom resursa, što se poklapa sa potrebama EU za mineralima od suštinskog značaja za različite industrije i zelenu tranziciju. Iako ne postoji specifično prioritizovanje CRM-a iz perspektive EU, saradnja sa Vlada Grenlanda, finansijskim institucijama i privatnim sektorom ima za cilj identifikaciju projekata od obostranog interesa.

Ekološki problemi prate napore u ekstrakciji minerala, što zahteva rigorozne procene uticaja na životnu sredinu (EIA). Regulatorni okvir Grenlanda prioritetno postavlja zaštitu životne sredine, obezbeđujući da operacije budu u skladu sa lokalnim zakonima i međunarodnim standardima.

Takva partnerstva imaju za cilj da promovišu održive projekte i održe najstrože standarde u oblasti ekologije, društvene odgovornosti i upravljanja (ESG). Kroz podsticanje ekonomske diverzifikacije, stvaranje radnih mesta i održivi rast, ovakve saradnje koriste i EU i Grenlandu.

Buduće inicijative mogu uključivati razvoj postrojenja za preradu i reciklažu u Grenlandu radi smanjenja emisija i efikasnog upravljanja otpadom iz rudarstva. EU ostaje posvećena podršci čistim energetskim ciljevima Grenlanda, teži ka 100% obnovljivoj energiji do 2030. godine.

Da bi se suočili sa logističkim izazovima povezanim sa statusom Grenlanda kao prekomorskog teritorijalnog dela EU, kancelarija EC u Nuuku ima za cilj da olakša podršku EU i da podstakne dijalog sa grenlandskim vlastima. Implementacija programa obrazovanja i zelene ekonomije već je započela, a konkretne napore saradnje planirano je da započnu u proleće 2024. godine. Kroz nastavak saradnje, EU i Grenland teže ka održivom razvoju i prosperitetu oba regiona.

Izvor: miningwatch.news