Plan AMG Lithiuma u Nemačkoj je podsticanje industrije baterija EU

AMG Lithium je uspostavio operacije u Bitterfeld-Wolfenu s ciljem značajnog doprinosa planu Evropske unije da osigura ključne resurse za svoju industriju. Kao nemačka podružnica kompanije AMG Critical Materials N.V., sa sedištem u SAD-u, AMG Lithium planira izgradnju rafinerije za litijum visokog kvaliteta. Ova inicijativa je namenjena podršci rastuće industrije baterija u Evropi i smanjenju zavisnosti…


AMG Lithium je uspostavio operacije u Bitterfeld-Wolfenu s ciljem značajnog doprinosa planu Evropske unije da osigura ključne resurse za svoju industriju. Kao nemačka podružnica kompanije AMG Critical Materials N.V., sa sedištem u SAD-u, AMG Lithium planira izgradnju rafinerije za litijum visokog kvaliteta. Ova inicijativa je namenjena podršci rastuće industrije baterija u Evropi i smanjenju zavisnosti od kineskih zaliha litijuma.

Stefan Scherer, izvršni direktor AMG Lithium, istakao je cilj kompanije da do 2028. godine eliminiše kineske posrednike iz svog lanca snabdevanja litijumom. Ovaj potez se poklapa sa ambicioznim ciljem EU da postigne samodovoljnost u ključnim sirovinama, uključujući litijum, fosfor, boksit i retke zemne metale. Novi Zakon o kritičnim sirovinama (CRMA) EU postavlja standarde za domaće kapacitete duž lanca snabdevanja sirovinama, sa ciljem diversifikacije snabdevanja do 2030. godine. Regulativa nalaže da se najmanje 10% godišnje potrošnje kritičnih sirovina u EU vadi domaće, sa značajnim delom prerade i reciklaže unutar EU. Takođe, CRMA ograničava nabavku strateških sirovina iz bilo koje zemlje van bloka na najviše 65% u bilo kojoj fazi prerade.

Melanie Müller, viša saradnica u Nemačkom institutu za međunarodne i bezbednosne poslove (SWP), naglasila je značaj  koordinacije potreba država koje su članice EU kako bi se geopolitički takmičili sa globalnim igračima kao što su Kina i SAD. Dominacija Kine na globalnim tržištima metala predstavlja pretnju za evropske lance snabdevanja i tranziciju kontinenta ka zelenoj industriji. EU-ova inicijativa za pouzdanu domaću bazu sirovina je ključna za proizvodnju tehnologija neophodnih za njenu dvostruku tranziciju ka održivosti i digitalizaciji.

Međutim, postizanje cilja EU za rudarsku proizvodnju od 10% do 2030. godine zahtevaće značajna ulaganja i vreme. Razvoj litijumskog rudnika od otkrića do proizvodnje obično traje oko 17 godina. Pored toga, troškovi investicija za uspostavljanje nove fabrike za proizvodnju litijum hidroksida kreću se između 500 miliona i 1 milijarde evra. Uprkos izazovima, Scherer je naglasio značaj  ulaganja u projekte sirovina, iako oprez preovladava zbog nedavnog pada cena litijuma.

Za podršku privatnim projektima resursa, zajednička inicijativa Francuske, Italije i Nemačke ima za cilj prikupljanje početnih 2,5 milijardi evra. Međutim, stručnjak za robu Alice Yu sumnja da će državno finansiranje samo po sebi biti dovoljno za podsticanje neophodnih investicija. EU će možda morati da razmotri saradnju sa kineskim stručnjacima i kapitalom u oblasti prerade litijuma, s obzirom na značajno prisustvo Kine u globalnom kapacitetu za proizvodnju baterija.

Izvor: miningwatch.news