Prekinuta koncesija za rudnik Brskovo, dobrobit građana Crne Gore je prioritet

Rudnik Brskovo u Mojkovcu ostaće neaktivan, jer su ispunjeni neophodni uslovi za raskid koncesionog ugovora za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju olova i cinka u ovom području, najavio je ministar energetike i rudarstva Saša Mujović. „Ispunili smo potrebne uslove i, kao rezultat toga, koncesioni ugovor za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju polimetalnog sulfidnog rudnog bogatstva…


Rudnik Brskovo u Mojkovcu ostaće neaktivan, jer su ispunjeni neophodni uslovi za raskid koncesionog ugovora za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju olova i cinka u ovom području, najavio je ministar energetike i rudarstva Saša Mujović.

„Ispunili smo potrebne uslove i, kao rezultat toga, koncesioni ugovor za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju polimetalnog sulfidnog rudnog bogatstva na području bivšeg rudnika Brskovo će biti raskinut. U suštini, neće biti rudarskih operacija u Mojkovcu,” izjavio je Mujović tokom konferencije za medije.

25. maja je istekao rok do kog je kompanija Tara Resources trebalo da  dostavi revidiranu studiju izvodljivosti. Kako nisu ispunili ovaj zahtev, stekli su se uslovi za raskid koncesionog ugovora. „Identifikovali smo određene povrede ugovora od strane koncesionara. Obavestili smo ih o tome i dali im rok od 30 dana da otklone ove nedostatke,” objasnio je Mujović.

Kako nije bilo odgovora u predviđenom roku, ispunjeni su uslovi za jednostrani raskid ugovora, bez daljih produženja.

Ova odluka označava kraj dugog procesa započetog 2010. godine.

„Kao vlada, zauzeli smo odgovoran stav, stavljajući dobrobit i zdravlje naših građana na prvo mesto. Ipak, kompaniji smo dali fer prilike da odgovori na naše zahteve,” naglasio je Mujović.

Iako Crna Gora pozdravlja investicije i investitore, poštovanje zakona zemlje je neupitno.

„Naša uloga je da obezbedimo povoljne uslove, da se pridržavamo vladavine prava i održavamo transparentnost tokom celog procesa. Studija izvodljivosti Tara Resources, dostavljena dva puta, nije bila u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore,” ponovio je Mujović.

Što se tiče budućih postupaka koncesionara, Mujović je naveo da kompanija može podneti žalbu Trgovinskom sudu ili pokrenuti arbitražu.

„Na kraju, odluka je na njima, ali smo spremni za sve eventualnosti, sigurni u ispravnost našeg stava,” zaključio je Mujović.

Što se tiče potencijalnih posledica gubitka arbitraže, Mujović je izbegao da da procenu, izražavajući želju da izbegne takav scenario.

Izvor: miningwatch.news